óȭ>ڰ̵>

[ȳ]2020 ݱ ֿ ä 2020-02-17 I ȸ 2,930

TOEIC Speaking ϱ

ڰ (ͽŷ)

19

20 ()

GC

5.24~6.2

1.1~12.31

Ȯ

KOTRA

3.29~4.12

3.30~4.13

Ȯ

ǰɻ򰡿

3.22~4.5

4.24~5.8

Ȯ

120 ̻

-

4.27~5.4

Ȯ

׸

110 ̻

-

4.27~5.4

Ȯ

160 ̻

4.22~5.22

4.21~5.29

Ȯ

5 ̻

2.14~3.14

2.13~3.12

Ȯ

λа

120 ̻

6.4~6.19

2.5~2.20

Ȯ

ΰǰ

120 ̻

5.17~5.23

4.2~4.16

Ȯ

ü

130 ̻

-

4.29~5.13

Ȯ

ΰȸ

ʼ

4.15~4.26

4.23~5.6

Ȯ

׷ڸƷ

3.13~3.28

1.31~2.14

Ȯ

뱸ö

110 ̻

4.4~4.10

4.4~4.10

Ȯ

ɰȣó

5 ̻

6.10~7.9

6.15~7.14

ѻȸ

5.30~6.13

6.4~6.18

üȸ

5.20~6.3

5.25~6.8

λ굵ð

120 ̻

4.12~4.19

4.17~4.24

λ׸

120 ̻

2.15~2.22

2.21~2.28

λ׺Ȱ

120 ̻

-

4.29~5.14

Ȯ

ƽþƹȭ

2.1~2.13

2.7~2.19

6.14~6.28

6.19~7.3

ܱ

1.7~1.21

1.13~1.27

ü

4.11~4.25

4.16~4.30

׸

120 ̻

-

6.4~6.10

Ȯ

õװ

7 ̻

4.3~4.10

4.28~5.12

Ȯ

ڿ

ʼ

-

2.12~2.27

Ȯ

ںǰ

130 ̻

5.30~6.17

6.4~6.22

߼Һó

140 ̻

-

3.25~4.2

Ȯ

ѱ

120 ̻

4.2~4.9

4.5~4.14

ѱ

130 ̻

4.22~5.7

4.27~5.12

ѱ

110 ̻

5.13~5.19

2.4~2.12

Ȯ

ѱŷ

130 ̻

4.18~4.29

1.21~1.31

Ȯ

ѱװ

5 ̻

4.19~4.29

4.24~5.4

ѱб

140 ̻
130 ̻

2.7~2.22

2.13~2.28

ѱǷ

140 ̻

2.7~2.20

5.15~5.28

Ȯ

ѱڽ迬

130 ̻

-

4.13~4.26

Ȯ

ѱʰ

120 ̻

-

4.16~5.4

Ȯ

ѱΰ

140 ̻

2.27~3.8

3.4~3.13

ѱȸ

7 ̻

3.28~4.11

4.2~4.16

ѱ

-

4.20~4.28

Ȯ

ѱȭȸ

-

3.23~4.6

Ȯ

ѱȭ

1.31~2.15

1.15~1.30

Ȯ

ѱƺǷ

120 ̻

2.1~2.13

3.17~3.26

Ȯ

ѱ

2.1~2.15

2.7~2.21

ѱ

120 ̻

6.11~6.14

1.14~1.17

Ȯ

ѱ

ݿ

3.27~4.3

4.29~5.6

Ȯ

ѱҹ

3.4~3.8

3.9~3.13

ѱҺڿ

1.31~2.14

2.6~2.20

ѱ¿ڷ

繫 130 ̻
120 ̻

5.13~5.23

5.18~5.28

ѱڿ

130 ̻

1.23~2.1

1.29~2.7

ѱڿ

120 ̻

1.4~1.24

1.2~1.22

Ȯ

ѱ̾װ

2.19~2.26

2.25~3.3

ѱ

160 ̻

5.17~5.31

5.11~5.26

Ȯ

ѱ

2.28~3.9

3.5~3.14

ѱڷ¾

3.4~3.12

3.9~3.17

ѱڷ

130 ̻

-

4.17~5.1

Ȯ

ѱȸ

4.25~5.4

4.30~5.9

ѱǾǰ

2.1~2.15

3.20~3.30

Ȯ

ѱ

150 ̻

3.27~4.8

4.1~4.13

ѱ⿬

ʼ

5.20~6.4

5.25~6.9

ѱ°ŷ

5 ̻

3.29~4.15

4.3~4.20

ѱ°

120 ̻

4.4~4.11

5.21~5.28

Ȯ

ѱ±

1.28~2.12

1.22~2.6

Ȯ

ѱſ

ʼ

1.4~1.21

1.21~2.4

Ȯ

ѱȸ

6 ̻

2.19~3.5

2.25~3.10

ѱȸ

2.18~3.4

2.24~3.9

ѱȭ

8 ̻

-

2.20~2.27

Ȯ

ѱؾ翬

120 ̻

-

5.6~5.19

Ȯ

ѱ

140 ̻

3.12~3.19

3.17~3.24

ѱõ

140 ̻

-

3.24~4.13

Ȯ

ѱð

120 ̻

4.15~4.19

4.20~4.24

ѱװֻ

ʼ

3.26~4.5

4.23~5.5

Ȯ

ѱػdz

2.7~2.21

2.13~2.27

ѱȯ

130 ̻

4.24~5.3

4.24~5.4

Ȯ

װ

130 ̻

-

4.29~5.6

Ȯ

׸

120 ̻

5.2~5.9

5.7~5.14

ڰ (ͽŷ)

19

20 ()

BCī

5.16~5.27

5.21~6.1

BGF

6 ̻

3.11~3.25

3.23~4.6

Ȯ

CJ׷

3.5~3.20

4.6~4.15

DB׷

6 ̻

4.1~4.18

4.1~4.16

Ȯ

E1

3.18~3.30

3.10~4.5

Ȯ

GS E&R

5.13~5.20

5.18~5.25

GS SHOP

3.29~4.12

4.3~4.17

GS

1.3~1.13

1.9~1.19

GS

-

2.10~2.20

Ȯ

GSĮؽ

3.26~4.9

3.31~4.14

GSõ׸

3.11~3.18

3.16~3.23

HDCŶ鼼

6 ̻

3.18~4.1

3.23~4.4

KCC

5 ̻

5.31~6.14

5.12~5.19

Ȯ

KCCǼ

5 ̻

3.7~3.19

19.12.23~1.6

Ȯ

KIS

1.31~2.13

2.6~2.19

KOTITI

130 ̻

3.18~3.31

3.23~4.4

KT

3.4~3.18

2.11~2.17

Ȯ

LF

3.18~4.2

3.23~4.5

LG CNS

3.27~4.10

4.1~4.15

LG S&I

120 ̻

3.18~4.14

3.23~4.19

LG

4.8~4.26

4.13~5.1

LG÷

3.4~3.22

3.9~3.26

LG

7 ̻

-

4.20~5.17

Ȯ

LG

6 ̻

4.19~5.18

2.14~2.29

Ȯ

LGϿý

5.10~5.27

5.15~6.1

LGȭ

2.27~3.14

3.4~3.19

LIGؽ

120 ̻

3.20~3.31

3.25~4.4

LS۷ι

1.30~2.11

4.29~5.12

Ȯ

LSīǿ

3.25~4.30

3.30~5.5

LS

6 ̻

3.26~4.14

2.24~3.15

Ȯ

LSƮ

2.1~2.12

1.10~1.28

Ȯ

LSƼ

5.13~5.26

5.18~5.31

LS

2.22~3.7

2.28~3.12

NICE

1.18~2.6

1.31~2.13

Ȯ

OCI

4.19~5.7

4.24~5.12

SK̴н

3.4~3.15

3.30~4.10

Ȯ

SPC׷

ʼ

1.25~2.10

2.12~2.23

Ȯ

STX

6 ̻

5.9~5.19

5.14~5.24

stx

5 ̻

6.12~6.23

6.17~6.28

stx߰

5 ̻

-

2.10~2.19

Ȯ

ϴб

130 ̻

3.26~4.8

3.31~4.13

Ƿ

1.15~1.21

1.21~1.27

ؿ

5.31~6.10

6.5~6.15

׷

170 ̻

1.7~2.6

2.1~2.24

Ȯ

ȿ

5.7~5.16

5.12~5.21

ȣƽþƳ׷

3.21~4.5

3.25~4.8

ȣŸ̾

1.29~2.11

1.17~1.30

Ȯ

ڵ

ʼ

ä

ä

Ȯ

5 ̻

5.17~5.27

4.22~5.10

Ȯ

ؾ

6 ̻

3.15~3.31

3.16~4.5

Ȯ

׷

4.24~5.7

4.29~5.19

Ȯ

ȭ׷

5.3~5.15

5.8~5.20

λ

ι 130 ̻
̰ 110 ̻

2.25~3.13

3.20~4.9

Ȯ

÷

3.4~3.13

3.9~3.18

ض

ʼ

3.11~3.17

3.16~3.22

Ե׷

3.14~3.27

3.6~3.31

Ȯ

Zڵ

6 ̻

1.17~2.10

1.23~2.16

5 ̻

1.15~1.21

2.3~2.13

Ȯ

Ʈũ

1.28~2.14

2.3~2.20

׷

4.8~4.19

4.13~4.24

Z׷(ڰ迭)

ʼ

3.11~3.19

4.6~4.13

Ȯ

Z׷(迭)

ʼ

3.12~3.19

4.7~4.13

Z׷(Ÿ迭)

ʼ

3.13~3.19

4.8~4.13

׷

ʼ

3.11~3.25

3.16~3.29

߰

5 ̻

1.1~1.15

1.7~1.21

ȭܵ

6.14~6.23

6.19~6.28

ȭƮ

5.28~6.9

6.2~6.14

ֿڵ

ʼ

-

3.25~4.3

Ȯ

120 ̻

3.27~4.15

2.17~2.26

Ȯ

5 ̻

1.3~1.17

1.9~1.23

žȸ

1.18~1.25

1.24~1.31

ƺƿ

3.1~3.10

3.6~3.15

ƻ

ʼ

4.23~5.12

4.28~5.17

 

-

2.6~2.16

Ȯ

Ư

3.1~3.10

3.6~3.15

Ʈ

3.15~3.28

1.15~1.27

Ȯ

ť

7 ̻ ʼ

4.24~5.3

4.29~5.8

Ǹܿ

3.4~3.22

3.9~3.26

Ƹ۽

ʼ

1.18~2.7

1.24~2.13

Ƹ

1.2~1.13

1.8~1.19

ִбǷ

ʼ

5.13~5.21

5.18~5.26

ְ

2.27~3.13

3.4~3.18

5 ̻

1.31~2.14

3.3~3.15

Ȯ

ȭȸ

6 ̻

2.18~3.4

2.24~3.9

ѱ

6.3~6.12

6.8~6.17

ϵ

ʼ

1.9~1.18

1.6~1.15

Ȯ

dz

140 ̻

3.11~3.20

3.16~3.25

Ŵ

1.28~2.11

2.3~2.17

̷׷

-

4.20~5.18

Ȯ

̽ƮƮ

1.29~2.11

3.9~3.26

Ȯ

ȭ

ʼ

3.28~4.10

4.2~4.15

7 ̻

3.13~3.26

3.18~3.30

īīũ

2.11~3.8

3.1~3.31

Ȯ

ڿձ׷

3.18~4.7

4.20~5.8

Ȯ

۽ý׷

2.28~3.11

3.5~3.16

ȭϾ

1.30~2.13

Ȯ

̰ 110 ̻
ιȸ 150 ̻

3.11~3.22

3.11~3.31

Ȯ

O&M

3.21~3.29

3.25~4.2

ڰǼ

ʼ

3.11~3.22

3.11~3.31

Ȯ

ڱ׷ SNNC

110 ̻

4.12~4.21

4.17~4.26

ͳų

7 ̻

3.11~3.22

3.11~3.31

Ȯ

ɹĮ

130 ̻

3.11~3.22

3.11~3.31

Ȯ

͹̳

6 ̻

3.27~4.9

4.1~4.14

ѱNSK

6 ̻

4.22~5.3

4.27~5.8

ѱ

1.4~1.13

1.15~ä

Ȯ

ѱ

120 ̻

-

4.23~5.4

Ȯ

ѱƼ

1.21~2.6

3.9~3.23

Ȯ

ѱݸ

4.11~4.21

5.8~5.19

Ȯ

ѱװб

150 ̻

2.12~3.4

2.18~3.9

ѹ̱۷ι

6 ̻

4.10~4.22

4.15~4.27

ѼǾ

ʼ

3.21~4.1

2.1~2.12

Ȯ

Ѽ

1.10~1.25

1.16~1.31

ѽű

6 ̻

-

5.7~5.27

Ȯ

KDN

120 ̻

-

5.20~5.28

Ȯ

ȭ ȭ/

3.25~4.7

3.30~4.12

ȭ/

7 ̻

3.20~4.7

3.25~4.12

ȭ

3.4~3.27

3.9~3.31

ȭý

5 ̻

3.13~3.28

3.18~4.1

ȭν̽

6 ̻

3.25~4.8

3.30~4.13

ȭڻ

3.11~3.17

3.16~3.22

ȭб

5 ̻

3.30~4.14

4.3~4.19

ȭ÷ܼ

6 ̻

4.8~4.19

4.13~4.24

ȭť

3.25~4.12

3.30~4.17

ȭũ

5 ̻

3.20~4.5

3.25~4.8

E&T

110 ̻

-

4.24~5.3

Ȯ

׸Ǫ

4.24~5.3

1.29~2.5

Ȯ

۷ι

120 ̻

-

4.3~4.17

Ȯ

۷κ

4.8~4.22

4.13~4.27

뷻Żɾ

3.20~3.27

3.25~3.31

κƽ

150 ̻

-

4.7~4.17

Ȯ

ʼ

2.26~3.3

4.20~5.5

Ȯ

ƿ

3.6~3.12

3.11~3.17

ȣ߰ 

6 ̻

-

1.20~2.5

Ȯ

ʼ

1.17~1.30

1.22~2.4

Ȯ

뽺ƿ 

130 ̻

-

2.1~2.15

Ȯ

뿣Ͼ

130 ̻

4.10~4.18

4.15~4.23

-

2.7~2.23

Ȯ

뿤ؾ

-

2.18~2.26

Ȯ

Ϲũ

ʼ

3.6~3.18

3.23~4.5

Ȯ

ɹĮ

ʼ

3.6~3.18

3.11~3.23

2.1~2.12

2.7~2.18

Ʈ

2.26~3.14

3.3~3.19

ʼ

4.30~5.13

4.1~4.14

Ȯ

ڵ

ʼ

ä

ä

Ȯ

ö

3.4~3.15

3.9~3.20

߰ͺ

5.21~6.5

4.10~5.5

Ȯ

ī

6 ̻

2.27~3.11

4.13~4.22

Ȯ

Ʈý

ʼ

-

3.10~3.23

Ȯ

ڰ (ͽŷ)

19

20 ()

BNK泲

1.29~2.7

2.4~2.13

IBKſ

2.19~3.3

3.4~3.11

Ȯ

KB

-

5.11~5.21

Ȯ

߾ȸ

3.26~4.9

1.29~2.12

Ȯ

4.25~5.12

4.30~5.17

4.18~5.2

4.23~5.7

ϳ

ʼ

6.13~6.30

5.8~5.20

Ȯ

ѱ

3.11~3.24

3.16~3.28

ѱ

5.7~5.28

5.12~6.2

װ

ڰ (ͽŷ)

19

20 ()

װ

6 ̻

3.4~3.12

3.9~3.17

ƽþƳװ

3.12~3.21

3.17~3.25

λ

ʼ

2.12~2.20

2.18~2.26

2.26~3.4

3.3~3.9

̽Ÿװ

5 ̻

2.18~3.3

2.24~3.8

װ

5 ̻

2.11~2.22

2.17~2.28

1.8~1.24

1.14~1.30

Ƽװ

5 ̻ ʼ

2.28~3.10

3.5~3.15

ѱ

1.10~1.17

1.13~1.19

Ȯ

л

ڰ (ͽŷ)

19

20 ()

KBS

3.12~3.25

3.17~3.29

Ϻ

3.27~4.10

4.1~4.15

MBC÷

5.13~5.22

01.31~02.17

Ȯ

մTV

2.14~2.19

2.20~2.25

߾Ϻ

5.17~5.26

5.22~5.31

ѰܷŹ

130 ̻

4.26~5.9

5.1~5.14

ѱϺ

120 ̻

1.22~2.7

1.28~2.13

()

ڰ (ͽŷ)

19

20 ()

б

140 ̻

1.2~1.10

1.8~1.16

бմпб

120 ̻

5.27~6.26

6.1~7.1

б

150 ̻

6.10~6.21

6.15~6.26

б()

140 ̻

6.10~6.28

6.15~7.3

б

1.2~1.16

1.8~1.22

б

1.21~1.28

1.27~2.3

ȭڴб

-

4.7~4.16

Ȯ

ִб

-

4.27~5.8

Ȯ

װб

130 ̻

6.3~6.14

6.8~6.19

ѱб

3.11~3.20

2.17~3.1

Ȯ

ȫʹб

3.18~4.1

3.23~4.4


ETS, the ETS logo, TOEIC, , TOEFL ITP are registered trademarks of Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, U.S.A., used in the Republic of Korea under license.

()̺񿥳 Ǹ߰ڷμ н 񽺴 ()̺ åϿ ǰ ֽϴ.